Calendar Ortodox 18 august 2023: Ce sărbătoare este? Rugăciunea pentru îndeplinirea dorințelor

Autor:

Data:

Calendar ortodox 18 august 2023. Sărbătoare pe 18 august, atunci când creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila.

Calendar ortodox 18 august 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, sfântul ce se crede că poate îndeplini orice dorință pe care o au credincioșii.

Rugăciunea care îi ajută pe credincioși să își îndeplinească dorințele pe care este bine să o rostești pe 18 august!

Calendar ortodox 18 august 2023

Sărbătoare 18 august. Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este pomenit în fiecare an pe data de 11 august în calendarul ortodox.

La data de 18 august 2023, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, sfântul ce îndeplinește orice dorință, dar și ce este considerat ocrotitorul Bulgariei, fiind unul dintre cei mai reprezentativi sfinți ai Bisericii Ortodoxe din această țară vecină a României. Sfântul Cuvios Ioan de la Rila a fost unul dintre primii sfinți canonizați după încreștinarea bulgarilor.

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila s-a născut la anul 867 în Skrino, la poalele Muntelui Osogovo, iar la vârsta de 25 de ani, acesta a ales să își trăiască restul vieții în singurătate și rugăciune, iar ultimul loc în care acesta a poposit a fost și locul în care și-a dat ultima suflare. Sfântul Ioan de la Rila a fost cunoscut de-a lungul vieții lui ca un făcător de minuni, fiind văzut ca un sfânt chiar și atunci când era în viață.

Vestea cum să Sfântul Cuvios Ioan de la Rila are puteri miraculoase s-a răspândit rapid, ajungând până în capitala Imperiului Bulgar, acolo unde țarul Petru a decis să meargă să îl cunoască pe acesta, însă Sfântul Ioan de la Rila a refuzat să îl întâlnească.

Auzind aceste lucruri, împăratul a trimis daruri sfântului, însă acesta a primit doar o parte din mâncare, dându-i înapoi aurul și alte averi.

Înainte de a se stinge din viață, Sfântul Cuvios Ioan de la Rila şi-a scris “Testamentul” ce se păstrează până în zilele noastre. La data de 18 august 946, Sfântul Cuvios Ioan de la Rila și-a dat ultima suflare, iar moaștele sale considerate făcătoare de minuni au fost mutate în Sofia, urmând ca în anul 1183 să fie mutate în capitala Ungariei, loc în care au stat patru ani, urmând să fie transportate spre Sofia, relatează doxologia.ro .

Sărbătoare 18 august
Calendar Ortodox 18 august 2023
Sărbătoare pe 18 august, atunci când creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
[Sursa: Pexels.com]
Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan de la Rila, sărbătorit pe data de 18 august în calendarul creștin

CONDAC 1

Cel ce ai fost alesul Domnului, cu vieţuire preaminunată, Preacuvioase Ioane, din tinereţe L-ai iubit pe Hristos şi ai urmat calea cea îngustă către El; iar pentru multele tale nevoinţe şi râuri de lacrimi, te-ai îmbogăţit cu darurile Sfântului Duh. Pentru aceasta te fericim şi, pentru că îndrăznire multă ai înaintea Sfintei Treimi, te rugăm, izbăveşte-ne din tot necazul, căci te chemăm pe tine: Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

ICOS 1

Înger pământesc şi om ceresc ai fost, Preacuvioase Ioane. Cum ne vom învrednici oare să-ţi cântăm slava ta, noi, cei cuprinşi de multe neputinţe? Ci tu singur pune cântare de laudă în gurile noastre, celor ce-ţi strigăm ţie:

Bucură-te, cel ce din părinţi binecredincioşi te-ai născut;

Bucură-te, căci în frica lui Dumnezeu, de ei bine ai fost crescut;

Bucură-te, cel care din tinereţile tale niciodată nu te-ai depărtat de Biserică;

Bucură-te, căci prin învăţăturile ei minte plină de har ai câştigat;

Bucură-te, credincios păzitor al poruncilor dumnezeieşti;

Bucură-te, vieţuitor sârguitor în post şi privegheri neîncetate;

Bucură-te, căci prin adormirea părinţilor tăi întru Domnul, puţina ta avere ai împărţit-o săracilor;

Bucură-te, căci pentru vieţuirea ta cea bună prigoana oamenilor vicleni ai îndurat;

Bucură-te, cel ce nedrepte clevetiri ai răbdat;

Bucură-te, cel ce cu blândeţe ai purtat necazurile;

Bucură-te, căci cu iubire de serafim ai urmat lui Hristos;

Bucură-te, că pentru aceasta calea cea strâmtă a călugăriei ai luat;

Bucură-te, Precuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 2

Deşertăciunea lumii acesteia văzând, Preacuvioase Ioane, te-ai ostenit să o părăseşti. Căci nimic nu te putea despărţi de Hristos: nici robia, nici tinereţea ta, nici mărirea, nici frumuseţea lumii acesteia. Pe toate acestea deşarte socotindu-le, către Hristos, asemenea cerbului la izvoarele apelor, ai alergat zicând: Aliluia!

IOCS 2

Dumnezeieşii înţelegeri te-ai supus, fericite, când în vis ai văzut pe Domnul, Care ţi-a poruncit să ieşi din pământul tău şi locul mântuirii tale ţi-a arătat. Pe cele din lume nesocotind, te-ai sălăşluit în obştea monahicească din Ruen, unde chip îngeresc ai primit. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce viaţa monahicească ai iubit;

Bucură-te, cel ce ai ales să te lupţi cu păcatul până la moarte;

Bucură-te, cel ce dimpreună cu părul şi poftele lumeşti ţi-ai tăiat;

Bucură-te, cel ce după nevoinţele călugăreşti cu sete nepotolită ai tânjit;

Bucură-te, cel ce spre cele ce înainte se aflau ai alergat şi pe cele dinapoia ta le-ai uitat;

Bucură-te, cel ce dulceaţa vieţuirii sihăstreşti ai aflat;

Bucură-te, cel ce pentru dragostea dumnezeiască viţa pustnicească o ai iubit;

Bucură-te, cel ce pentru o astfel de pricină locul tunderii tale ai lăsat;

Bucură-te, cel ce în muntele care ţi s-a arătat în vedenie ai intrat;

Bucură-te, cel ce în colibă de ramuri te-ai sălăşluit;

Bucură-te, pustnic luminat;

Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Botezătorul;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 3

De Duhul Sfânt ocrotit fiind, în pustie te-ai sălăşluit, Sfinte Ioane, ca în linişte să vieţuieşti, fără oprelişti cu Dumnezeu să vorbeşti şi asemenea îngerilor să-L slăveşti neîncetat; luminat de razele luminii dumnezeieşti să fii şi să te rogi Mântuitorului nostru pentru toţi oamenii şi pentru făptura întreagă, cântându-I neîncetat: Aliluia!

ICOS 3

Aprinsă dorire având pe Dumnezeu să-L vezi, ca oarecând Moise, preacuvioase, în munte ai urcat să primeşti descoperirile slavei dumnezeieşti, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la mintea omenească nu s-au suit. Cine poate înfăţişa toate nevoinţele tale săvârşite în linişte? Iar noi, minunându-ne de a ta vieţuire, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce mari nevoinţe asupra ta ai luat;

Bucură-te, cel ce îngerii prin a ta vieţuire ai minunat;

Bucură-te, cel ce nu cu pâine, ci cu ierburi şi rădăcini te-ai hrănit;

Bucură-te, căci şi pe acestea după asafinţitul soarelui cu cumpătare le mâncai;

Bucură-te, căci cu măsură setea cu apă îţi ostoiai;

Bucură-te, cel ce împreună cu prorocul ai grăit: ca un dobitoc am fost înaintea Ta;

Bucură-te, cel ce râuri de lacrimi din ochi ai vărsat;

Bucură-te, că neîncetat rugăciuni lui Dumnezeu ai înălţat;

Bucură-te, că prin aceste nevoinţe de pofte te-ai curăţit;

Bucură-te, cel ce ai ruşinat pe diavolii cei veniţi în chip de fiară să te înfricoşeze;

Bucură-te, dianamt de vicleşugurile vrăjmaşului nezdrobit;

Bucură-te, cel ce în toate ispitele şi necazurile împreună cu Dumnezeu neîncetat ai petrecut;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 4

Furtuna muncilor diavoleşti voind să o domoleşti, într-o peşteră întunecată te-ai sălăşluit, Preacuvioase Ioane, trupul tău îmblânzind şi de lumina soarelui lipsindu-te, pentru a nu te lipsi de dumnezeiasca lumină în Împărăţia Domnului tău şi împreună cu toţi sfinţii cântare să-I aduci: Aliluia!

ICOS 4

De tine, preacuvioase, auzind fiul fratelui tău, copilul Luca, de părinţii săi s-a ascuns, în pustie a venit şi, de tine povăţuit, ale tale nevoinţe a agonisit. Iar noi, după puterea darului tău minunându-ne, toţi cântare îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce cu dumnezeiasca lumină pe al tău ucenic ai luminat;

Bucură-te, căci, dintr-un copil, pustinic ai făcut;

Bucură-te, căci pentru această nouă năpastă din răul cel vechi ai suferit;

Bucură-te, căci defăimare că pe copil ai răpit ai răbdat;

Bucură-te, căci batjocura fratelui tău ai îndurat;

Bucură-te, căci pe copilul luat de lângă tine cu binecuvântare l-ai întărit;

Bucură-te, căci cu lacrimi de rugăciune pe diavol ai ruşinat;

Bucură-te, căci pe copilul muşcat de şarpe prin moarte cu Domnul l-ai uinit;

Bucură-te, floare a Raiului, pe stâncile muntelui Rila crescută;

Bucură-te, că de dumnezeiasca Piatră cu apă vie din belşug ai fost adăpat;

Bucură-te, floare tainică a Domnului, care nici în pustie n-ai rămas neştiută;

Bucură-te, candelă a lui Hristos, ce în bezna peşterii ai strălucit;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 5

Asemenea stelelor călăuzitoare sunt sfinţii, căci singuri spre Hristos călătoresc şi celorlalţi oameni calea mântuirii o arată. Pentru aceasta, cel viclean îi munceşte, precum pe tine, Sfinte Ioane, căci te-a chinuit în chip de tâlhar, şi cu bătaie te-a izgonit din cea dintâi peşteră a ta. Atunci şi mai adânc în pustiul Rilei ai intrat şi în scorbura unui stejar mare te-ai sălăşluit, ca, astfel, cu mai mari nevoinţe pe Domnul Tău să-L preaslăveşti şi să-I aduci cântare: Aliluia!

ICOS 5

Marea ta osârdie văzând, Domnul a poruncit pământului să rodească năut sălbatic pentru hrana ta; El te-a arătat păstorilor celor necredincioşi, care în pustie te-au aflat, pentru ca şi noi împreună cu aceştia, care au văzut minunile tale fapte, să te chemăm pe tine:

Bucură-te, cel ce mari chinuri de la demoni ai luat;

Bucură-te, nebiruit ostaş al lui Hristos;

Bucură-te, căci nu ai fost până la capăt de ei muncit;

Bucură-te, căci cu atotputernicul acoperământ al lui Hristos ai fost acoperit;

Bucură-te, căci înaintea păstorilor de Dumnezeu ai fost preamărit;

Bucură-te, căci fără voia celor ce te-au aflat, despre viaţa ta le-ai vestit;

Bucură-te, cel ce cu ierburi minunate i-ai hrănit;

Bucură-te, cel ce cu semn minunat la plecare i-ai povăţuit;

Bucură-te, căci şi altora au propovăduit despre tine;

Bucură-te, căci din cele dăruite ţie de Dumnezeu nimic nu ai ascuns;

Bucură-te, cel ce pe îndrăcitul aflat în grele munci cu rugăciune şi lacrimi l-ai vindecat;

Bucură-te, căci, făcând aceasta, întreaga nădejde în Dumnezeu ţi-ai pus;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 6

Trebuinţă avem să mărturisim smerenia ta, Preacuvioase Ioane, pe care în rugăciunea de vindecare a îndrăcitului o ai arătat: “Dumnezeule Molisârde, nu sunt vrednic nici numele Tău să-L rostesc cu necuratele mele buze!” Pentru aceasta, şi noi căutăm cu smerenie să ne rugăm Domnului şi să-i cântăm: Aliluia!

Poporul cel dreptmăritor credinţă şi dragoste mare ţi-a arătat, cel ce cu mari minuni ai strălucit. Dar tu de slavă ai fugit prin multe locuri ale pământului bulgăresc, ieşind din scorbura stejarului, ca de slava oamenilor să te depărtezi. De aceea pentru a ta smerenie noi toţi te lăudăm:

Bucură-te, cel ce smerenia cea dumnezeiască ai iubit;

Bucură-te, cel ce slava omenească ai dispreţuit;

Bucură-te, căci glasul lui Hristos, care la smerenie te-a chemat, ai ascultat;

Bucură-te, căci neîncetat cuvintele Scripturii ai împlinit, că nu nouă, ci lui Dumnezeu se cuvine laudă;

Bucură-te, că înălţimile duhovniceşti ai atins, dar smerindu-te, nici o faptă bună în tine nu ai văzut;

Bucură-te, cel ce asemenea unui pom roditor cu ramurile aplecate spre pământ ai fost;

Bucură-te, cel care ai râvnit smerenia lui David, care grăieşte: eu vierme sunt, iar nu om;

Bucură-te, cel ce împreună cu Prorocul Isaia ai strigat: O, vai mie!

Bucură-te, cel ce împreună cu apostolul te-ai numit pe tine cel dintâi dintre păcătoşi;

Bucură-te, cel ce în smerenia ta Domnului ai urmat;

Bucură-te, căci, cu bărbăţie, cu slava deşartă ai luptat;

Bucură-te, cel care ca pe ţărână cu picioarele o ai călcat;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 7

Mari nevoinţe pentru dragostea lui Hristos râvnind, stâlpnicului Simeon te-ai asemănat, Preacuvioase Ioane, pe stâncă te-ai urcat, zi şi noapte petrecând în rugăciune, ca unul ce te-ai făcut fără de grai, stânca cu lacrimi spălând-o, numai cu Dumnezeu dorind să grăieşti. Iar noi, această nevoinţă văzând, preaslăvim în tine pe Domnul cel Preaputernic, cântându-I: Aliluia!

ICOS 7

Neputând noua ta nevoinţă să o rabde, fericite, diavolul cu o legiune întreagă de demoni de pe stâncă te-a doborât în prăpastie. Dar tu cu chinuri mari te-ai ridicat şi te-ai întors la locul rugăciunii tale, înălţându-ne împreună cu tine şi pe noi, cei minunaţi de a ta nevoinţă, ca să-ţi cântăm ţie:

Bucură-te, cel ce mare dragoste pentru Dumnezeu ai dobândit;

Bucură-te, căci pentru aceasta chinuri grele ai răbdat de la legiunile de demoni;

Bucură-te, căci nicidecum nu ai socotit aceste munci;

Bucură-te, cel ce ai iubit pe Hristos mai mult decât viaţa;

Bucură-te, că nimic nu te-a îndepărtat de Hristos;

Bucură-te, căci pentru aceasta El te-a iubit;

Bucură-te, cel ce de slujirea cea îngerească te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce din mâinile îngerului pâine ai primit;

Bucură-te, cel care cu dragoste pentru Hristos toate ispitele diavoleşti le-ai biruit;

Bucură-te, că pentru aceasta toate poruncile Lui le-ai păzit;

Bucură-te, cel care pentru această dragoste numai slava dumnezeiască o ai căutat;

Bucură-te, cel ce pentru aceasta ai fost de Dumnezeu preaslăvit;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 8

Viața ta cea minunată, smerenia ta cea mare și dragostea pentru Hristos au sporit în tine darul pe care l-ai primit la botez pentru patimile lui Hristos și moartea Sa pe cruce. Pentru aceasta Domnul, duhovnicesc soare al Bisericii Ortodoxe te-a așezat, pentru ca prin tine fiii acesteia să se lumineze spre mântuire și să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOS 8

Tu întreg vas al harului lui Dumnezeu ai fost ales, Preacuvioase Ioane, căci prin tine s-au împlinit cuvintele Botezătorului, că Dumnezeu nu cu măsură dă Duhul Său. Cu mulțimede daruri te-a împodobit pe tine Domnul. Cu mulțime de semne ale harului viața ta a fost umplută. Pentru aceasta, avându-te ca pildă, îți aducem laudă:

Bucură-te, cel care darul smereniei lui Hristos ai agonisit;

Bucură-te, căci darul lacrimilor și al blândeții ai primit;

Bucură-te, căci cu înțelepciune și curăție de Dumnezeu ai fost împodobit;

Bucură-te, care cu credință făcătoare de minuni ai fost luminat;

Bucură-te, că nu doar ai crezut în Hristos, ci ai și răbdat munci pentru El;

Bucură-te, căci cu darul râvnei după Dumnezeu ai fost încununat;

Bucură-te, care de iubire pentru aproapele ai fost plin;

Bucură-te, cel care cu darul cunoașterii dumnezeiești ai fost învrednicit;

Bucură-te, care cu darul înainte-vederii ai strălucit;

Bucură-te, căci darul rugăciunii neîncetate l-ai avut;

Bucură-te, cel ce nădejdea în fericirea viitoare până la capăt o ai păzit;

Bucură-te, căci ai pregustat această fericire încă din viața aceasta;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 9

Vestea despre tine – primitor al tuturor darurilor Sfântului Duh, Preacuvioase Ioane – a ajuns la binecredinciosul țar Petăr, care a voit să te vadă, trimițând pentru aceasta nouă bărbați ostași să te afle. Tu, văzând cu duhul că sunt înfometați, i-ai săturat cu puțină pâine, iar ei, văzând această preaslăvită minune, au cântat Domnului: Aliluia!

ICOS 9

Înțelepții lumii acesteia nu înțeleg cu țarul Petăr în slava sa a alergat la tine cu daruri, fericite, și cum mult s-a întristat când a aflat că nu se poate apropia de locașul tău din pricina înălțimii muntelui. Însă noi, amintindu-ne de cuvintele Domnului spuse tuturor: Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, îți strigăm:

Bucură-te, cel ce Împărăția cerurilor o ai aflat încă de pe pământ;

Bucură-te, căci Dumnezeu această împărăție lucrătoare ți-a arătat;

Bucură-te, că prin agonisirea harului ai arătat oamenilor Împărăția lui Dumnezeu;

Bucură-te, căci cât ai fost în trup fericirea Raiului în tine o ai păzit;

Bucură-te, că mărgăritarul de munlt preț dobândind, deșertăciunea lucrurilor vremelnice o ai arătat;

Bucură-te, căci dreptate, pace și bucurie ai aflat întru Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel care slava regelui o ai umbrit cu strălucirea harului;

Bucură-te, cel care, comoară cerească având, darurile regelui nu ai primit;

Bucură-te, cel care țarului Petăr ai făgăduit să vă întâlniți în Împărăția cerurilor;

Bucură-te, căci în episolă ai povățuit pe țar să fie milostiv și de Biserică să asculte;

Bucură-te, că pe țar pocăința l-ai învățat;

Bucură-te, căci pentru pocăință Împărăția cerurilor i-ai prorocit;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 10

Voind să te mântuiești până la capăt de cursele vrăjmașului, Preacuvioase Ioane, vreme de șapte ani și patru luni, ai viețuit în nevoință, sălășluindu-te pe stâncă. Mulți râvnind viețuirii tale, au înălțat biserică și mănăstire lângă acea stâncă, avându-te pe tine ca cel dintâi păstor și învățător, ca de acolo să înalțe neîncetat căntare de laudă lui Dumanezeu: Aliluia!

ICOS 10

Zid neclinit a fost pentru tine smerenia chiar până la moarte, Fericite Ioane; și, cunoscând clipa morții tale, cu lacrimi L-ai rugat pe Dumnezeu: “Părinte Atotputernice, nimic bun nu am săvârșit eu pe pământ! Pentru aceasta Te rog să-mi trimiți înger bun să vină la mine, ca să nu-mi fie cumva oprită calea spre ceruri de către duhurile răutății! Doamne, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul!” Și, zicând aceasta, ai trecut la viața de dincolo. Noi, minunați fiind de această dreaptă trecere, îți aducem laudă astfel:

Bucură-te, cel care prin viața și moartea ta învățătură ne-ai dat;

Bucură-te, cel care ne-ai chemat să cugetăm la cele cerești, și nu la cele pământești;

Bucură-te, căci de nici o dulceață lumească nu te-ai alipit;

Bucură-te, căci cu sfârșit bun de Dumnezeu ai fost dăruit;

Bucură-te, cel care viața întreagă la moarte ai cugetat;

Bucură-te, cel ce cuvintele apostolului: în fiecare zi mor păcatului ai împlinit;

Bucură-te, căci împreună cu Apostolul Pavel moartea ai dorit;

Bucură-te, căci ai voit de viața aceasta să fii slobozit și veșnic să fii cu Hristos;

Bucură-te, cel care cu lacrimi și rugăciuni pentru moarte te-ai gătit;

Bucură-te, căci pentru aceasta, după moarte nu la judecată, ci la viață ai trecut;

Bucură-te, cel care după moarte la bucuria veșnică cea împreună cu Hristos ai fost luat;

Bucură-te, căci mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu ai dobândit;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

CONDAC 11

Venind vremea prăznuirii tale și cu cântări de laudă fiind cinstit, din mormântul tău a început să se răspândească mireasmă bineplăcută, Preacuvioase Ioane. Și desfăcându-l pe acesta, au aflat trupul tău neputrezit și plin de bună-mireasmă. De atunci mulțime de minini s-au săvârșit prin moaștele tale, spre tămăduirea celor ce aleargă la tine și strigă către Dumnezeu: Aliluia!

ICOS 11

Domnul te-a arătat ca pe o făclie, care Lumina ai primit, preacuvioase, și ca pe un locaș al Sfântului Duh, iar trupul tău l-a păzit nefăcându-l părtaș putreziciunii. Văzând darul acesta, te slăvim așa:

Bucură-te, căci prin a ta neputrezire atotputernicia lui Dumnezeu ai binevestit;

Bucură-te, cel ce nemurirea trupurilor după învierea de obște o ai preînchipuit;

Bucură-te, cel care prin neputrezirea ta slava lui Dumnezeu în Biserica Sa o ai arătat;

Bucură-te, cel care adevărul învierii morților ai adeverit;

Bucură-te, căci după moarte egumenului Mănăstirii Rila în vis i te-ai arătat;

Bucură-te, cel care ai poruncit ca moaștele tale să fie strămutate la Sredeț;

Bucură-te, căci mari minuni și aici ai făcut;

Bucură-te, căci, strămutat fiind în Târnovo, mari semne ai săvârșit;

Bucură-te, căci din ale tale moaște în aceste mari cetăți de scaun har ai revărsat;

Bucură-te, cel care câtă vreme ai fost în robie ai înspăimânat pe toți cu puterea ta;

Bucură-te, cel care regelui grec Manuil tămăduire ai dăruit;

Bucură-te, căci episcopului Esztergomului limba ai legat și dezlegat;

Bucură-te, Preacuvioase Ioane, făcătorule de minuni din Rila, slava şi bucuria noastră!

Lasă un comentariu